O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego.

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Dębe Wielkie oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 8. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.

Biblioteka1

Biblioteka2

Do dyspozycji czytelników:

 • Książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
 • Księgozbiór regionalny
 • Wybór czasopism
 • 7 stanowisk  komputerowych / 3 stanowiska stacjonarne oraz 4 laptopy/ dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • 5 miejsc w czytelni
 • Usługa wydruku – strona A4 – 0,30 (czarno-biały); strona A4 – 2,00 (kolor)

oraz

 • elektroniczny katalog (dostępny przez Internet)
 • komputerowe wypożyczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne
 • usługi: zamawianie i prolongowanie książek przez Internet.

Pracownicy
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – mgr Agnieszka Wielgo
Główny księgowy – mgr Agnieszka Kucharska
Bibliotekarz – mgr  Ewa Jagoda